Privacy & Cookies

 

Jolly Feet, gevestigd aan Begoniastraat 9,7555 BX  Hengelo,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Tevens is hierin ons Cookiebeleid opgenomen voor onze website www.jollyfeet.nl.

 

Contactgegevens:

Jolly Feet

Begoniastraat 9

7555 BX  Hengelo 

074-2428402

www.jollyfeet.nl

info@jollyfeet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jolly Feet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer  bij electronische betaling

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de anamnese voorafgaand aan onze diensten, danwel in correspondentie als telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jolly Feet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheidsgegevens ten behoeve van de te leveren diensten

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar ten behoeve van de te leveren diensten

 

Wij hebben de intentie alleen gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de behandelingsafspraken van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jollyfeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jolly Feet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Jolly Feet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Het afhandelen van uw betaling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jolly Feet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jolly Feet) tussen zit. Jolly Feet gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Cosmeticiënne: voor het bijhouden van de cliëntengegevens en verwerken van afspraken. Cosmeticiënne heeft alleen toegang tot de gegevens wanneer zij met toestemming van Jolly Feet die toegang verleent krijgen door Jolly Feet, ten behoeve van technische ondersteuning van het systeem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jolly Feet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Maximaal 4 jaar, na de laatste behandeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jolly Feet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij wanneer van toepassing een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jolly Feet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Feeling Fab Academy gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Feeling Fab Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaties die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies van derde partijen

Het is belangrijk dat u weet dat wij geen toegang tot of controle hebben over, de cookies van derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jolly Feet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jollyfeet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jolly Feet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jolly Feet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jollyfeet.nl