Privacy & Cookies

Omdat we onze gegevens graag beschermd willen hebben.


Privacy Verklaring & Cookie Beleid

Voor bezoekers van Jolly Feet

Jolly Feet, gevestigd aan Begoniastraat 9, 7555 BX Hengelo,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tevens is hierin ons Cookiebeleid opgenomen voor onze websites www.jollyfeet.nl en www.jollyfeet-academie.nl

Contactgegevens:

Jolly Feet

Begoniastraat 9

7555 BX Hengelo

074-2428402

www.jollyfeet.nl

info@jollyfeet.nl

De websites www.jollyfeet.nl en www.jollyfeet-academie.nl worden beheerd door Jolly Feet. Deze Privacy Verklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze websites. Bij bezoek aan deze websites kan Jolly Feet gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de websites hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Jolly Feet je privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens door Jolly Feet beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Jolly Feet verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van bovengenoemde websites in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze websites voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Jolly Feet en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en

3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze websites kan verder gebruikt worden om je te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jolly Feet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer bij elektronische betaling
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de anamnese voorafgaand aan onze diensten, danwel in correspondentie of telefonisch.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van deze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer bij aankoop van een van onze producten.
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jolly Feet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheidsgegevens ten behoeve van de te leveren diensten
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar ten behoeve van de te leveren diensten

Wij hebben de intentie alleen gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de behandelingsafspraken van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jollyfeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jolly Feet verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blog
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Jolly Feet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van je betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Jolly Feet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jolly Feet) tussen zit. Jolly Feet gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

SaraSalonSoft,  voor het bijhouden van de cliëntengegevens en verwerken van afspraken. SaraSalonSoft heeft alleen toegang tot de gegevens wanneer zij met toestemming van Jolly Feet die toegang verleent krijgen door Jolly Feet, ten behoeve van technische ondersteuning van het systeem. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Jolly Feet.

Active Campaign, voor stroomlijnen en verwerken van aankopen en verzenden van nieuwsbrieven en overige marketingdoeleinden zodat betrokkenen de juiste informatie ontvangen.

Moneybird, voor het afhandelen van betalingen bij online aankopen,

Wordpress, als academie omgeving. Hier zijn de online trainingen ondergebracht en vinden de online aankopen plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jolly Feet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 

 • Voor voetverzorging en voetreflextherapie maximaal 4 jaar, na de laatste behandeling. 
 • Voor coaching maximaal 5 jaar, na de laatste coachingssessie. 
 • Voor online trainingen kun je zelf het moment bepalen om geen verdere informatie te ontvangen door je online uit te schrijven.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Bij verwijdering slechts mits dit niet de mogelijkheid tot verder behandelen belemmerd. Dit kun je zelf doen via het uitschrijven van je nieuwsbrief of de persoonlijke instellingen van jouw account als deze is aangemaakt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, door Jolly Feet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@jollyfeet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jolly Feet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jolly Feet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jollyfeet.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Jolly Feet verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij wanneer van toepassing, een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Jolly Feet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Jolly Feet gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jolly Feet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informaties die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies van derde partijen

Het is belangrijk dat je weet dat wij geen toegang tot of controle hebben over, de cookies van derden.

Social Media

Op www.jollyfeet.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Jolly Feet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.