nagellak verwijderen

21-07-2016 17:46

Momenteel worden er bij Jolly Feet heel wat voeten vakantieklaar gemaakt. Helaas komt het steeds meer voor dat clienten de oude nagellak nog niet verwijderd hebben wanneer ze in de stoel plaatsnemen. Uiteraard kan nagellak verwijderen ook bij Jolly Feet, echter dit is een extra handeling en kost, afhankelijk van de soort nagellak, extra tijd. Hiermee komt de eigenlijke behandeltijd in het gedrang. Om uitloop in de agenda te voorkomen, zal dit veranderen.

Tot nu toe deden we dit er even bij, maar voortaan wordt nagellak verwijderen in rekening gebracht en is het alleen nog gratis als u het zelf doet.